Doświadczenie mamy w rękach

serwis sprzętu audiowizualnego dla sal operacyjnych

Serwis sprzętu audiowizualnego. Systemy audiowizualne w salach operacyjnych pozwalają na rejestrację przebiegu całej operacji w sposób cyfrowy. Dzięki nim można także komunikować się oraz przesyłać obrazy z sal operacyjnych i aparatury medycznej do zdalnych destynacji, którymi są chociażby sale wykładowe, czy gabinety lekarskie. Prowadząc operację, można również skorzystać z takiej aparatury w celu zasięgania konsultacji z lekarzami znajdującymi się poza blokiem operacyjnym. Istnieje ponadto możliwość archiwizacji wszystkich materiałów z przebiegu zabiegu, które posłużą jako środki naukowe w celach szkoleniowych. Jak więc widać, bardzo dużą odpowiedzialnością za ten sprzęt jest obarczona firma, która prowadzi jego serwis – systemy audiowizualne dla sal operacyjnych muszą uwzględniać całą specyfikację oraz wymogi techniczne warunków panujących w wybranej placówce medycznej.

Muszą uwzględniać parametry pomieszczenia operacyjnego oraz ułatwiać, a nie utrudniać pracy personelu medycznego. Mimo wszystko dzięki takim systemom praca całego zespołu jest znacznie bardziej efektywna, a co najważniejsze- bezpieczniejsza. Dobrze przeprowadzony serwis takiego urządzenia stanowi podstawę sprawnej pracy lekarzy i przyczynia się do zwiększenia szans pacjenta na lepsze życie.