ROZWIĄZANIA AUDIOWIZUALNE DO SAL OPERACYJNYCH

Kompleksowość sprzętu to efektywność leczenia- systemy audiowizualne dla sal operacyjnych.

Rozwiązania audiowizualne do sal operacyjnych. Obecne systemy audiowizualne instalowane w szpitalach to kompletne rozwiązania umożliwiające zarządzanie sygnałem video oraz tworzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej. Pozwalają one również na przechwytywanie obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych czynności zabiegowych w zakresie chirurgii, neurochirurgii, dermatologii, ginekologii itp. Nowoczesne rozwiązania audiowizualne dla sal operacyjnych to zestawy narzędzi klinicznych, dzięki którym można również wykonywać zrzuty ekranu i przygotowywać dokumentację raportową. Jest już normą, iż kompleksowy system zapewnia dostęp do badań pacjentów bez względu na to, w jakiej części placówki zostaną one wykonane. To z kolei przyczynia się do oszczędności czasowych i zwiększenia efektywności leczenia.

Nie ma już bowiem potrzeby korzystania z niekompatybilnych systemów rozprzestrzenionych po całej placówce. Dzięki audiowizualnym rozwiązaniom dla sal operacyjnych jeszcze w trakcie prowadzonej procedury informacje zostają transferowane do zewnętrznych źródeł, co z kolei sprawia, iż możliwa jest współpraca z personelem medycznym znajdującym się poza salą. Integracja systemowa wprowadzona na terenie całego szpitala to najlepszy sposób na poprawę jakości leczenia i obsługi pacjentów.